Tiểu ban Nội dung họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022

Ngày 25/10/2022, Tiểu ban Nội dung phục vụ tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội. Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai thực hiện rất khẩn trương, đảm bảo tiến độ. Cụ thể, các ngành chức năng đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức từng hoạt động và triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch đã được phê duyệt; đối với lễ khai mạc và bế mạc Ngày hội đã được Ban Chỉ đạo Ngày hội thống nhất phương án thiết kế và nội dung kịch bản tổ chức, chương trình nghệ thuật đã tiến hành tập luyện…
Các thành viên Tiểu ban trao đổi, đóng góp ý kiến về nâng cấp mặt bằng nơi tổ chức các hoạt động diễn ra trong Ngày hội, nhất là địa điểm bố trí tổ chức Hội chợ Công nghiệp – Thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu; duy tu, sửa chữa một số tuyến đường giao thông dẫn đến các điểm du lịch; cấp kinh phí để triển khai các công việc tiếp theo…
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Ngày hội; đồng thời, đề nghị các cơ quan triển khai ngay việc xây dựng kịch bản chi tiết cho từng sự kiện, phân công người dẫn chương trình và hoàn chỉnh các nội dung liên quan để thông qua thường trực Ban Tổ chức Ngày hội… góp phần đảm bảo sự thành công cho Ngày hội.
Ngô Thời Nhiệm
Ban Chỉ đạo họp đánh giá tiến độ chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, phấn đấu là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu LongBạn đang xem: Tiểu ban Nội dung họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022Bạc Liêu chuẩn bị chu đáo cho sự kiện Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 Đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các địa điểm tổ chức các hoạt động của Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 Khai mạc Liên hoan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022 2211 33