011
 
 

NGÀY HỘI VĂN HÓA – DU LỊCH BẠC LIÊU

VÀ LỄ HỘI DẠ CỔ HOÀI LANG

NĂM 2022

Lịch tổ chức các hoạt động

Thông tin
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Thông tin
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

  Họ tên:

  Chức vụ:

  Đơn vị công tác:

  Điện thoại liên hệ:

  Cho chúng tôi biết ngày Bạn đến:

  Cho chúng tôi biết ngày Bạn đi:

  Thông tin khác:


  Tin TỨC
  HOẠT ĐỘNG

  Thông tin
  ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN, LƯU TRÚ, DỊCH VỤ ĂN UỐNG

  Một số
  HÌNH ẢNH VỀ BẠC LIÊU